Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home Monitori
E-mail Print PDF

12 iunie 2009

A fost depusa la DGOI Anexa 6 "Notificare privind modul de pastrare a documentelor si a evidentei contabile legate de proiect".

16 iunie 2009

Prezenta la reuniunea Comitetului de Monitorizare si Q&A, 10 minute.

26 iunie 2009

A fost depus la DGOI Raportul de inceput.

30 august 2009

A fost depus la DGOI Raportul de progres nr. 1, Planul de lucru nr. 1 pentru perioada 10.05.2009 - 11.08.2009.

30 septembrie 2009

A fost depus la DGOI Raportul de progres nr. 1.1 pentru perioada 10.08.2009 - 30.09.2009.

9 noiembrie 2009

A avut loc vizita de monitorizare la locatia implementarii proiectului.

23 noiembrie 2009

A fost depus la DGOI Raportul de progres nr. 2, Planul de lucru nr. 2 pentru perioada 11.08.2009 - 10.11.2009.

25 noiembrie 2009

A fost depus la DGOI Raportul de progres nr. 2.1 pentru perioada 01.10.2009 - 30.12.2009.

24 februarie 2010

A fost depus la DGOI Raportul de progres nr. 3 pentru perioada 11.11.2009 - 10.02.2010

31 mai 2010

A fost depus la DGOI Raportul de progres nr. 4 pentru perioada 11.02.2010 - 10.05.2010

 

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.