Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home Studii proiect
E-mail Print PDF

In cadrul acestei sectiuni, vor fi prezentate cele doua studii ale proiectului ce se vor derula pe o perioada de trei ani:

In vederea fundamentarii elaborarii unei strategii pe termen de minim 10 ani privind solutiile pentru sustinerea activitatilor proiectului ANELiS dupa anul 2012, au fost elaborate un set de studii continand date si tendinte concrete prezente in cadrul unor structuri de informare, documentare si comunicare din tari precum Marea Britanie, Franta, Spania, Cehia, Ungaria s.a.,in care sunt investigate modalitatile prin care alte state membre ale Uniuni Europene sustin aceste proiecte de infrastructura corespunzand investitiilor intr-o baza larga de literatura de specialitate accesibile online.

Consortiile de achizitie a resurselor electronice de informare stiintifica (Anexa 1, Anexa 2)

Proiecte și programe de licențe naționale la nivel mondial

Studii comparative privind utilizarea resurselor electronice de informare științifică în țările membre UE

Aspecte referitoare la licenţierea resurselor electronice de informare științifică în Europa Centrală şi de Est și în România

 

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.