Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home Resurse informationale
E-mail Print PDF

Prin intermediul proiectului ANELiS sunt oferite resurse informationale electronice in format text integral (principal) si bibliografic (secundar) astfel incat sa se asigure accesul la minim 60% din literature stiintifica de cercetare cu factor de impact relevant calculat de catre Institute for Scientific Information (ISI - Philadephia, SUA)/ pentru institutiile de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universităţile publice din Romania.

Resursele de informare si documentare stiintifica cuprind reviste straine, brevete, disertatii, teze de doctorat si altele, in format online, fara alt suport magnetic sau pe hartie, in format text integral, livrate prin intermediul Internetului, astfel incat sa se asigure accesul institutiilor de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare si a universitatilor publice din Romania la un nivel de 55% din media Uniunii Europene.

Prin aceasta se va urmari cu precadere cresterea competitivitatii intreprinderilor romanesti, rezultata ca urmare a procesului de inovare si transfer tehnologic dinspre mediul de cercetare si mediul universitar.

 

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.