Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home
E-mail Print PDF

science_direct

Platforma de cercetare ScienceDirect ofera acces in text integral la peste 25% din informatia aparuta la nivel global in domeniile stiintelor exacte si umaniste, tehnologiei si medicinei. Este incontestabil, cea mai importanta resursa informationala academica a zilelor noastre.
Prin proiectul ANELiS aveti acces la peste 1893 de reviste de specialitate in text integral, de la numarul curent si arhiva pe ultimii 4 ani. De mentionat ca cea mai mare parte a revistelor sunt cotate ISI.

Accesati Science Direct

Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania cu acces la platforma:

1. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Bucuresti
2. Academia de Studii Economice, Bucureşti
3.

Academia Română, Bucuresti, impreuna cu institutele si centrele de cercetare din sistemul Academiei Romane 

4. INCD în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale ''Victor Babeş'', Bucuresti
5. INCD în Informatică - ICI, Bucureşti
6. INCD în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara
7. INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
8. INCD pentru Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR, Bucureşti-Magurele
9. INCD pentru Fizica Materialelor INCDFM, Bucureşti-Magurele
10. INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ''Horia Hulubei'' - IFIN-HH, Bucureşti-Magurele
11. INCD pentru Inginerie Electrică -ICPE-CA, Bucureşti
12. INCD pentru Microtehnologie, Bucuresti
13. INCD pentru Ştiinţe Biologice, Bucuresti
14. INCD pentru Textile şi Pielărie - INCDTP, Bucureşti
15. Universitatea de Medicina şi Farmacie ''Carol Davila'', Bucureşti
16. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicina
 Veterinară, Bucureşti
17.
Universitatea din Bucureşti
18.
Universitatea ''Politehnica'', Bucureşti
19. Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti
20. Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti
21. Universitatea din Piteşti 
22. Universitatea ''Valahia'', Târgovişte
23. Universitatea ''Dunărea de Jos'', Galaţi
24. Universitatea ''Ovidius'', Constanţa
25. Universitatea ''Constantin Brâncuşi'', Târgu-Jiu
26. Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova
27. Universitatea din Craiova
28. Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Victor Babeş'', Timişoara
29. Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului, Timişoara
30. Universitatea de Vest, Timişoara
31. Universitatea ''Politehnică'', Timişoara
32. INCD pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCMC Timişoara
33. Universitatea ''Aurel Vlaicu'', Arad
34. Universitatea din Oradea
35. Universitatea ''Transilvania'', Braşov
36. Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş
37. Universitatea ''Petru Maior'', Târgu-Mureş
38. Universitatea ''Lucian Blaga'', Sibiu
39. Universitatea de Nord , Baia Mare
40. Universitatea ''Babeş-Bolyai'', Cluj-Napoca
41. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca
42. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
43. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
44. INCD pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca
45. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
46. Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Grigore T Popa'', Iaşi
47. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Vetrinară ''Ion Ionescu de la Brad'', Iaşi
48. Universitatea Tehnică ''Gheorghe Asachi'', Iaşi
49. INCD pentru Fizică Tehnică - IFT, Iaşi
50. Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'', Iaşi
51. Universitatea ''Ştefan cel Mare'', Suceava


INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
Last Updated on Tuesday, 05 March 2013 12:30  

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.