Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home
E-mail Print PDF

springer

SpringerLink este una din cele mai utilizate resurse electronice de documentare stiintifice de la noi din tara. Cuprinde reviste si carti de specialitate editate de Springer-Verlag, Kluwer Academic Publishers, Urban and Vogel, Steinkopff si Birkhäuser.

Prin proiectul ANELiS aveti acces la peste 1907 de reviste cu text integral de la numarul curent si arhiva pana in 1997 in functie de aparitia jurnalelor.

Accesati Platforma Internationala Springer

Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania cu acces la aceasta resursa:

1. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Bucuresti
2. Academia de Studii Economice, Bucureşti
3.  Academia Română, Bucuresti impreuna cu institutele si centrele de cercetare din sistemul Academiei Romane
4. Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Bucuresti
5. Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti
6. INCD in domeniul Goeologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR, Bucuresti
7. INCD în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC, Bucureşti
8. INCD în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale ''Victor Babeş'', Bucuresti
9. INCD în Informatică - ICI, Bucureşti
10. INCD în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara
11. INCD Marină ''Grigore Antipa'' - INCDM Constanţa
12. INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
13. INCD pentru Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR, Bucureşti-Magurele
14. INCD pentru Fizica Materialelor INCDFM, Bucureşti-Magurele
15. INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ''Horia Hulubei'' - IFIN-HH, Bucureşti-Magurele
16. INCD pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR, Bucureşti
17.
INCD pentru Inginerie Electrică -ICPE-CA, Bucureşti
18.
INCD pentru Microtehnologie, Bucuresti
19. INCD pentru Ştiinţe Biologice, Bucuresti
20. INCD pentru Textile şi Pielărie - INCDTP, Bucureşti
21.  INCD Turbomotoare - COMOTI, Bucureşti
22. Institutul National de Cercetari Aerospatiale-INCAS, Bucuresti
23. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
24. Universitatea de Medicina şi Farmacie ”Carol Davila”,
Bucureşti
25. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
26. Universitatea din Bucureşti
27. Universitatea ''Politehnica'', Bucureşti
28. Universitatea Nationala de Aparare
29. Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti
30. Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti
31. Universitatea din Piteşti
32. Universitatea ''Valahia'', Târgovişte
33. Universitatea ''Dunărea de Jos'', Galaţi
34. Universitatea ''Ovidius'', Constanţa
35. Universitatea ''Constantin Brâncuşi'', Târgu-Jiu
36. Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova
37. Universitatea din Craiova
38. INCD pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea
39. Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Victor Babeş'', Timişoara
40. Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului, Timişoara
41. Universitatea de Vest, Timişoara
42. Universitatea ''Politehnică'', Timişoara
43. INCD pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCMC Timişoara
44. Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara
45. Universitatea ''Aurel Vlaicu'', Arad
46.  Universitatea ''Eftimie Murgu'', Reşiţa
47.  Universitatea din Oradea
48. Universitatea din Petroşani
49.  Universitatea ''Transilvania'', Braşov
50. Universitatea ''1 Decembrie 1918'', Alba Iulia
51. Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş
52. Universitatea ''Petru Maior'', Târgu-Mureş
53. Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu
54. Universitatea de Nord, Baia Mare
55. Universitatea ''Babeş-Bolyai'', Cluj-Napoca
56. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca
57. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
58. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
59. INCD pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca
60. Biblioteca Centrală Universitară ''Lucian Blaga'', Cluj-Napoca
61. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
62. Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Grigore T Popa'', Iaşi
63. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ''Ion Ionescu de la Brad'', Iaşi
64. Universitatea Tehnică ''Gheorghe Asachi'', Iaşi
65. Biblioteca Centrală Universitară ''Mihai Eminescu'', Iaşi
66. INCD pentru Fizică Tehnică - IFT, Iaşi
67. Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'', Iaşi
68. Universitatea ''Ştefan cel Mare'', Suceava


INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
 

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.