Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home
E-mail Print PDF

wiley-blackwell

Platforma de cercetare Wiley Online Library oferta acces cu text integral la reviste straine stiintifice de cercetare in format online, fara alt suport magnetic sau pe hartie. Revistele publicate de editura Wiley (John Wiley and Sons, ) sunt disponibile pe platforma Wiley Online Library.

Prin proiectul ANELiS aveti acces la peste 1410 de jurnale de specialitate cu text integral de la numarul curent si arhiva pe ultimii 4 ani.

Accesati Wiley-Blackwell

 Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania cu acces la aceasta resursa:

1. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Bucuresti
2. Academia de Studii Economice, Bucureşti
3. Academia Română, Bucuresti impreuna cu institutele si centrele de cercetare din sistemul Academiei Romane
4. INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ''Horia Hulubei'' - IFIN-HH, Bucureşti-Magurele
5. Universitatea de Medicina şi Farmacie ''Carol Davila'', Bucureşti
6. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
7. Universitatea din Bucureşti
8. Universitatea ''Politehnica'', Bucureşti
9. Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti
10. Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Victor Babeş'', Timişoara
11. Universitatea de Vest, Timişoara
12. Universitatea ''Politehnică'', Timişoara
13. Universitatea ''Transilvania'', Braşov
14. Universitatea ''Babeş-Bolyai'', Cluj-Napoca
15. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca
16. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
17.
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
18.
 Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Grigore T Popa'', Iaşi
19. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ''Ion Ionescu de la Brad'', Iaşi
20. Universitatea Tehnică ''Gheorghe Asachi'', Iaşi
21.  Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'', Iaşi


INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
 

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.