Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home
E-mail Print PDF

proquest

ProQuest Central este una din cele mai vaste surse de documentare enciclopedica online cu text integral, totalizand peste 17.350 de titluri periodice, teze doctorale, ziare, rapoarte, documente, clipuri video. Pe o singura platforma online sunt disponibile 26 din cele mai populare baze de date ProQuest care acoperă peste 160 de domenii, inclusiv de afaceri, ştiinţă şi tehnologie, medicină şi sănătate, literatură, societate şi cultură, arta, istorie, religie, calculatoare, educatie. Aceasta este o resursă multidisciplinara de neegalat pentru toţi cercetătorii, de toate nivelurile, precum şi o colecţie inovatoare pentru bibliotecile de toate tipurile.

Accesati ProQuest Central

Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania cu acces la aceasta resursa:
1. Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Bucuresti
2. Academia de Studii Economice, Bucureşti
3. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
4. Universitatea din Bucureşti
5. Universitatea ''Valahia'', Târgovişte
 6. Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti
7. Universitatea din Craiova
8. Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Victor Babeş'', Timişoara
9. Universitatea de Vest, Timişoara
10. Universitatea din Oradea
11. Universitatea ''Lucian Blaga'', Sibiu
12. Universitatea ''Babeş-Bolyai'', Cluj-Napoca
13. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca
14. Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Grigore T Popa'', Iaşi
15. Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'', Iaşi
16. Universitatea ''Politehnica'', Bucureşti
17.
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca
18.
Universitate „Ovidius”, Constanta
19. Universitatea „Stefan cel Mare”, Suceava
20. Universitatea „Transilvania”, Brasov
21. Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”, Iasi
22.  Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti
23.  Universitatea „Politehnica”, Timisoara
24.  Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti
25.  INCD pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei” – IFIN-HH, Bucuresti-Magurele
26.  INCD pentru Microtehnologie, Bucuresti
27.  INCD pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Ramnicu Valcea
28.  INCD pentru Fizica Tehnica – IFT, Iasi
29.  INCD pentru Inginerie Electrica – ICPE-CA, Bucuresti
30. Academia Română, Bucuresti impreuna cu institutele si centrele de cercetare din sistemul Academiei Romane
INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
 

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.