Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home
E-mail Print PDF

ovid

Platforma online Ovid oferta acces cu text integral la reviste straine stiintifice de cercetare in format online, fara alt suport magnetic sau pe hartie. Nivelul inalt calitativ, aria mare de domenii acoperite impreuna cu posibilitatile de cautare avansata de pe platforma online Silver Platter / OVIDSP fac din aceasta platforma o resursa importanta pentru orice cercetator din universitatile de medicina si farmacie din Romania.
Prin proiectul ANELiS benficiati de acces la colectia de 30 de reviste cu cel mai mare factor de impact ISI editate de Lippincott Williams and Wilkins.

Accesati Ovid

Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania cu acces la aceasta resursa:

1.
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior , a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Bucuresti
2.
INCD în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale ''Victor Babeş'', Bucuresti
3. Academia Română, Bucuresti impreuna cu institutele si centrele de cercetare din sistemul Academiei Romane
4.
INCD pentru Ştiinţe Biologice, Bucuresti
5.
Universitatea de Medicina şi Farmacie ''Carol Davila'', Bucureşti
6.
Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova
7.
Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Victor Babeş'', Timişoara
8.
Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş
9.
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca
10.
 Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Grigore T Popa'', Iaşi


INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
 

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.