Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home
E-mail Print PDF

oxford up

Platforma Oxford Journals oferta acces cu text integral la reviste straine stiintifice de cercetare in format online, fara alt suport magnetic sau pe hartie. Este oferita de una dintre cele mai mari edituri universitare din lume, o editura motivata de calitatea publicatiilor sale. Veti recunoaste angajamentul acestei edituri in standardele portofoliului sau de reviste insumand 211 titluri grupate in 6 de discipline, din care 125 de reviste sunt cotate ISI.
Prin proiectul ANELiS aveti acces la textul integral la 223 reviste online in text integral cu conţinut datand din 1996 si pana la numarul curent.

Accesati Oxford

Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania cu acces la aceasta resursa:

1.
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior , a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Bucuresti
2.
Academia de Studii Economice, Bucureşti
3. Academia Română, Bucuresti impreuna cu institutele si centrele de cercetare din sistemul Academiei Romane
4.
Universitatea de Medicina şi Farmacie ''Carol Davila'', Bucureşti
5.
Universitatea din Bucureşti
6.
Universitatea din Piteşti
7.
Universitatea ''Valahia'', Târgovişte
8.
Universitatea ''Dunărea de Jos'', Galaţi
9.
Universitatea ''Ovidius'', Constanţa
10.
Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova
11. Universitatea din Craiova
12. Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Victor Babeş'', Timişoara
13. Universitatea de Vest, Timişoara
14. Universitatea ''Aurel Vlaicu'', Arad
15. Universitatea ''Eftimie Murgu'', Reşiţa
16.  Universitatea din Oradea
17. Universitatea ''Transilvania'', Braşov
18. Universitatea ''1 Decembrie 1918'', Alba Iulia
19. Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş
20. Universitatea ''Lucian Blaga'', Sibiu
21. Universitatea ''Babeş-Bolyai'', Cluj-Napoca
22. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca
23. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
24. Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Grigore T Popa'', Iaşi
25. Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'', Iaşi
26. Universitatea ''Ştefan cel Mare'', Suceava


INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
Last Updated on Tuesday, 05 March 2013 12:28  

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.