Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home
E-mail Print PDF

cambridge

Cambridge University Press publica in prezent peste 220 de reviste academice peer-review. Continand ultimele cercetari dintr-o larga gama de subiecte, revistele editurii Cambridge sunt accesibile in intreaga lume in format print si online. Cambridge publica pe langa revistele proprii si reviste in colaborare cu peste 100 de societati profesionale si academice pentru a asigura succesul optim al fiecarei publicatii.
Prin proiectul ANELiS aveti acces la peste 234 de reviste online in text integral de la numarul curent pana in 1997 in functie de aparita jurnalelor.

Accesati Cambridge

Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania cu acces la aceasta resursa:

1.
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior , a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Bucuresti
2.
Universitatea de Medicina şi Farmacie ''Carol Davila'', Bucureşti
3.
Universitatea din Bucureşti
4.
Universitatea Nationala de Aparare
5.
Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti
6.
Universitatea ''Dunărea de Jos'', Galaţi
7.
 Universitatea de Medicină şi Farmacie, Craiova
8.
Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Victor Babeş'', Timişoara
9.
Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului, Timişoara
10.
Universitatea de Vest, Timişoara
11. Universitatea ''Transilvania'', Braşov
12. Universitatea ''1 Decembrie 1918'', Alba Iulia
13. Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş
14. Universitatea ''Petru Maior'', Târgu-Mureş
15. Universitatea de Nord , Baia Mare
16. Universitatea ''Babeş-Bolyai'', Cluj-Napoca
17. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca
18. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
19. Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Grigore T Popa'',
Iaşi
20. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ''Ion Ionescu de la Brad'', Iaşi
21. Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'', Iaşi


INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
 

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.