Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home
E-mail Print PDF

emerald

Emerald Management Xtra cea mai mare si cuprinzatoare colectie de reviste de management peer-review din lume si propune o noua abordare a utilizarii resurselor electronice pentru documentare. Astfel pe langa colectia de jurnale sunt oferite o serie de extra resurse personalizate pentru: bibliotecari, decani, profesori, cercetatori, studenti etc.
Prin proiectul ANELiS aveti acces la 150 de reviste in text integral de la numarul curent si arhiva pana in 1997 in functie de aparitia jurnalelor.

Accesati Emelard

Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania cu acces la aceasta resursa:

1.
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Bucuresti
2.
Academia de Studii Economice, Bucureşti
3.
Universitatea din Bucureşti
4.
Universitatea ''Politehnica'', Bucureşti
5.
Universitatea din Craiova
6.
Universitatea de Vest, Timişoara
7.
Universitatea ''Politehnică'', Timişoara
8.
Universitatea ''Babeş-Bolyai'', Cluj-Napoca
9.
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
10.
 Universitatea Tehnică ''Gheorghe Asachi'', Iaşi
11. Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'', Iaşi


INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
Last Updated on Tuesday, 05 March 2013 12:28  

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.