Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home
E-mail Print PDF

american institut _physics

Platforma de reviste American Institute of Physics (AIP) oferta acces cu text integral la reviste straine stiintifice de cercetare in format online, fara alt suport magnetic sau pe hartie. Revistele accesibile sunt disponibile pe platforma Scitation, creeata de AIP impreuna cu alte 20 de socitati stiintifice asociate.
Prin proiectul ANELiS institutia dvs. beneficiaza de acces gratuit la 13 reviste cu text integral editate de AIP si arhiva in functie de revista.

Accesati American Institute of Physics

Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania cu acces la aceasta resursa:

1.
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior , a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Bucuresti
2.
INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ''Horia Hulubei'' - IFIN-HH, Bucureşti-Magurele
3. Academia Română, Bucuresti impreuna cu institutele si centrele de cercetare din sistemul Academiei Romane
4.
Universitatea din Bucureşti
5.
Universitatea ''Politehnica'', Bucureşti
6.
Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti
7.
Universitatea din Craiova
8.
Universitatea de Vest, Timişoara
9.
Universitatea ''Politehnică'', Timişoara
10.
 Universitatea ''Babeş-Bolyai'', Cluj-Napoca
11. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
12. INCD pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca
13. Universitatea Tehnică ''Gheorghe Asachi'', Iaşi
14. INCD pentru Fizică Tehnică - IFT, Iaşi
15. Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'', Iaşi


INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
 

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.