Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home
E-mail Print PDF

taylor-francis

Taylor & Francis Group ofera acces la reviste straine stiintifice de cercetare cu text integral in format online, fara alt suport magnetic sau pe hartie. informaworld™ este platforma care gazduieste reviste online, carti online, enciclopedii online si baze de date de rezumate si indexari publicate de Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press si Informa Healthcare.
Prin proiectul ANELiS aveti acces la textul integral la peste 1181 de reviste online din 19 discipline academice, de la agricultura si arta pana la stiinte sociale si zoologie, din care peste 560 de reviste sunt cotate ISI. Arhiva pusa la dispozitie incepe cu anul 1997.

Accesati Taylor & Francis

Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania cu acces la aceasta resursa:

1.
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior , a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Bucuresti
2.
Academia de Studii Economice, Bucureşti
3. Academia Română, Bucuresti impreuna cu institutele si centrele de cercetare din sistemul Academiei Romane
4.
INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ''Horia Hulubei'' - IFIN-HH, Bucureşti-Magurele
5.
INCD pentru Inginerie Electrică -ICPE-CA, Bucureşti
6.
Universitatea din Bucureşti
7.
Universitatea ''Politehnica'', Bucureşti
8.
Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti
9.
Universitatea ''Dunărea de Jos'', Galaţi
10.
Universitatea din Craiova
11. Universitatea de Vest, Timişoara
12. Universitatea ''Politehnică'', Timişoara
13. Universitatea din Oradea
14. Universitatea din Petroşani
15. Universitatea ''Petru Maior'', Târgu-Mureş
16. Universitatea ''Lucian Blaga'', Sibiu
17. Universitatea ''Babeş-Bolyai'', Cluj-Napoca
18. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
19. Universitatea Tehnică ''Gheorghe Asachi'', Iaşi
20. INCD pentru Fizică Tehnică - IFT, Iaşi
21. Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'', Iaşi


INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
 

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.