Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home
E-mail Print PDF

ebsco_academic

EBSCOhost este un serviciu de referinţe online accesibil prin intermediul internetului, ce oferă acces la o colecţie de baze de date. Aceste baze de date pot avea un conţinut academic multidisciplinar, specializat pe un anumit domeniu sau enciclopedic, şi cuprind articole din publicaţii periodice (rezumate şi/sau full text), cărţi, referinţe, rapoarte, cercetări, studii de piaţă, studii de caz, imagini şi hărţi. Domenii:  artă, literatură, ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste, biblioteconomie, ştiinţa informării, ştiinţe politice, drept, istorie, biologie, chimie, fizică, geografie, informatică, inginerie, matematică, medicină, agricultura etc.

Accesati Ebsco

EBSCO Publishing ofera acces GRATUIT, in cadrul proiectului ANELiS, pentru cele 10 institutii si la urmatoarele baze de date:  

Library, Information Science & Technology Abstracts™ (LISTA),   

http://www.ebscohost.com/academic/library-information-science-technology-abstracts-lista

GreenFILE,

http://www.ebscohost.com/academic/greenfile

European Views of the Americas: 1493 to 1750,

http://www.ebscohost.com/archives/general-archives/european-views-of-the-americas

Teacher Reference Center,

http://www.ebscohost.com/international-schools/teacher-reference-center.

Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania cu acces la aceasta resursa:

1.
Academia de Studii Economice, Bucureşti
2.
Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti
3.
Academia Nationala de Informatii, Bucuresti
4.
Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara
5.
Universitatea ''Transilvania'', Braşov
6.
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca
7.
Biblioteca Centrală Universitară ''Lucian Blaga'', Cluj-Napoca
8.
Universitatea Tehnică ''Gheorghe Asachi'', Iaşi
9.
Biblioteca Centrală Universitară ''Mihai Eminescu'', Iaşi
10.
Universitatea ''Ştefan cel Mare'', Suceava


INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
 

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.