Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home
E-mail Print PDF

sage

Contine peste 630 de reviste, inclusiv cele ale peste 245 societăţi ştiinţifice şi instituţii,  peste 700 de carti anual într-o gamă largă de domenii, dintre care  afaceri, umaniste, ştiinţe sociale, ştiinţă, tehnologie şi medicină. Prin proiectul ANELiS aveti acces la 419 reviste online in text integral.

Accesati SAGE

Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania cu acces la aceasta resursa:

INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
1.
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior , a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Bucuresti
2.
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
3.
Universitatea de Vest, Timişoara
4.
Universitatea ''Lucian Blaga'', Sibiu
5.
Universitatea din Bucureşti
6.
Universitatea ''Babeş-Bolyai'', Cluj-Napoca
7. Academia Română, Bucuresti impreuna cu institutele si centrele de cercetare din sistemul Academiei Romane
8.
Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'', Iaşi
9.
Universitatea ''Petru Maior'', Târgu-Mureş
10.
Universitatea ''Transilvania'', Braşov


INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
 

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.