Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home
E-mail Print PDF

thomson_reuters_logo

Web of Science este o baza de date bibliografica si bibliometrica in format online, cuprinzand reviste stiintifice, livrată prin intermediul Internetului. Disponibila pe platforma online Web of Knowledge, ofera acces la rezumatele articolelor a peste 11,220 reviste stiintifice si 120,000 de conferinte stiintifice din 256 de discipline. Prin proiectul ANELiS aveti acces online perpetuu la arhiva 1990 – 2010 a baze de date Thomson Web of Science.

Accesati Thomson ISI - Web of Science

Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania cu acces la aceasta resursa:

1.
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior , a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Bucuresti
2. Academia Română, Bucuresti impreuna cu institutele si centrele de cercetare din sistemul Academiei Romane
3.
INCD pentru Fizica Pamantului – INCDFP, Bucuresti-Magurele
4.
Academia de Studii Economice, Bucureşti
5.
Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Bucuresti
6.
INCD pentru Masini Agricole si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare – INMA, Bucuresti
7.
INCD in domeniul Goeologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR, Bucuresti
8.
Universitatea Maritima, Constanta
9.
INCD în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale ''Victor Babeş'', Bucuresti
10.
 INCD în Informatică - ICI, Bucureşti
11. INCD în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara
12. INCD Marină ''Grigore Antipa'' - INCDM Constanţa
13. INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
14. INCD pentru Fizica Laserilor Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR, Bucureşti-Magurele
15. INCD pentru Fizica Materialelor INCDFM, Bucureşti-Magurele
16. INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ''Horia Hulubei'' - IFIN-HH, Bucureşti-Magurele
17. INCD pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR, Bucureşti
18. Centrul International de Biodinamica, Bucuresti
19. INCD pentru Microtehnologie, Bucuresti
20. INCD pentru Ştiinţe Biologice, Bucuresti
21. INCD pentru Textile şi Pielărie - INCDTP, Bucureşti
22. INCD Turbomotoare - COMOTI, Bucureşti
23. Institutul National de Cercetari Aerospatiale-INCAS, Bucuresti
24. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
25. Universitatea de Medicina şi Farmacie ''Carol Davila'', Bucureşti
26. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
27. Universitatea din Bucureşti
28. Universitatea ''Politehnica'', Bucureşti
29. Universitatea Nationala de Aparare
30. Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti
31.
Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti
32.
Universitatea din Piteşti
33.
Universitatea ''Valahia'', Târgovişte
34.
Universitatea ''Dunărea de Jos'', Galaţi
35.
Universitatea ''Ovidius'', Constanţa
36.
Universitatea ''Constantin Brâncuşi'', Târgu-Jiu
37.
INCD Chimico-Farmaceutica – ICFF, Bucuresti
38.
Universitatea din Craiova
39.
INCD pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea
40.
Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Victor Babeş'', Timişoara
41.
Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului, Timişoara
42. Universitatea de Vest, Timişoara
43. Universitatea ''Politehnică'', Timişoara
44. INCD pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCMC Timişoara
45. INCD in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale – INCSMPS, Bucuresti
46. Universitatea ''Aurel Vlaicu'', Arad
47. Universitatea ''Eftimie Murgu'', Reşiţa
48. Universitatea din Oradea
49. Universitatea din Petroşani
50. Universitatea ''Transilvania'', Braşov
51. Universitatea ''1 Decembrie 1918'', Alba Iulia
52. Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş
53. Universitatea ''Petru Maior'', Târgu-Mureş
54. Universitatea ''Lucian Blaga'', Sibiu
55. Universitatea de Nord , Baia Mare
56. Universitatea ''Babeş-Bolyai'', Cluj-Napoca
57. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca
58. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
59. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
60. INCD pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca
61. Consiliul National al Cercetarii Stiintifice in Invatamantul Superior, Bucuresti
62. Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
63. Universitatea de Medicină şi Farmacie ''Grigore T Popa'', Iaşi
64. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ''Ion Ionescu de la Brad'', Iaşi
65. Universitatea Tehnică ''Gheorghe Asachi'', Iaşi
66. Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Bucuresti
67. INCD pentru Fizică Tehnică - IFT, Iaşi
68. Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'', Iaşi
69. Universitatea ''Ştefan cel Mare'', Suceava
70. INCD pentru Mecanica Fina – CEFIN, Bucuresti
71. INCD pentru Ecologie Industriala – ECOIND, Bucuresti
72. Academia de Stiinte Medicale, Bucuresti
73. INCD pentru Comunicatii – INSCC, Bucuresti
74. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Bucuresti
75. INCD in Turism – INCDT, Bucuresti
76. Academia de Stiinte Agricole si Silvice – ASAS, Bucuresti
77. Biblioteca Centrala Universitara „Carol I”, Bucuresti
78. Biblioteca Centrala Universitara „Eugen Todoran”, Timisoara
79. Biblioteca Centrala Universitara „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca
80. Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu”, Iasi
81. Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova


INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
Last Updated on Thursday, 26 January 2012 08:06  

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.