Payday loans
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice | Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare. Investitii pentru viitorul dumneavoastra.
Home
E-mail Print PDF

scopus

Cea mai mare baza de date, cuprinzand rezumate şi citari de literatura de cercetare si surse web de calitate care acoperă aproape 18.000 de titluri ale peste 5.000 de edituri.

Prin intermediul proiectului ANELiS se vor asigura servicii de acces prin intermediul Internetului la rezumatele articolelor din peste 18.000 de reviste stiintifice; acces online la o informatia curenta (2011) si pentru o perioada de arhivare incepand cu anul 1841, in functie de data aparitiei jurnalului si disponibilitatea variantei digitale; actualizarea informatiilor bibliografice si bibliometrice se va face zilnic, online; se va asigura accesul fara perioade de restrictionare la rezumatele articolelor disponibile in baza de date.

SCOPUS

Lista institutelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare si universitatilor publice din Romania cu acces la aceasta resursa:

1.
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior , a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), Bucuresti
2.
 Universitatea din Bucureşti
3. Academia Română, Bucuresti impreuna cu institutele si centrele de cercetare din sistemul Academiei Romane
4.
Universitatea ''Politehnica'', Bucureşti
5.
Universitatea de Vest, Timişoara
6.
Universitatea ''Politehnică'', Timişoara
7.
Universitatea ''Transilvania'', Braşov
8.
Universitatea ''Babeş-Bolyai'', Cluj-Napoca
9.
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
10.
Universitatea Tehnică ''Gheorghe Asachi'', Iaşi
11. Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'', Iaşi


INCD pentru Energie - ICEMENERG, Bucureşti
 

Anunturi

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), în calitate de beneficiar, anunţă inchiderea proiectului “ACCES NAȚIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA ȘTIINȚIFICĂ DE CERCETARE—ANELiS”. Proiectul a facut parte din Programul Operaţional Sectorial "Creşterea competitivităţii economice", Axa prioritară 2 -"Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, Domeniul major de intervenţie 2.2 - "Investiţii în infrastructura de CDI și dezvoltarea capacitaţii administrative", având ca Organism Intermediar Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Contractul de finanţare a fost încheiat la data de 11.05.2009. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 97.431.792,32 lei, valoarea totala eligibila a proiectului este de 84.720.000 lei, valoarea eligibila nerambursabila din FEDR (83% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 70.317.600 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national (17% din valoarea finantarii nerambursabile) este de 14.402.400 lei, co-finantarea eligibila a beneficiarului este de 0 lei, valoarea neeligibila a proiectului este de 12.711.792,72 lei. Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului gratuit al instituţiilor publice de cercetare și al universităților publice la publicaţii electronice și baze de date pe o perioadă de trei ani.